Đèn Chớp Còi Hú Báo Động 220V SHP-SOS3

200K VND 185K VND

Đèn Chớp Đèn Chớp Còi Hú Báo Động 220V SHP-SOS3 hoạt động kết hợp với các thiết bị báo trộm an ninh như hàng rào hồng ngoại, hoặc kết nối với bộ an ninh trung tâm hoặc để dùng trong các ứng dụng báo động cần nháy đèn sử dụng điện 220V…

//////////////////////