Báo động cửa mở V4

95K VND

Báo động cửa mở V4 báo động ngay tại chỗ khi có người mở cửa hoặc khi đồ vật rời khỏi vị trí với âm thanh cảnh báo lên đến 120db, sử dụng pin 9v cho thời gian sử dụng lâu hơn.

 

//////////////////////