Khối tăng, khử từ tính cho tô vít

100K VND 60K VND

Khối tăng khử từ tính cho tô vít giúp tô vít dùng lâu ngày bị mất từ tính không còn hút được ốc vít vặn ra khiến chúng rơi vãi thất lạc, với sản phẩm khối tăng từ, khử từ tính này sẽ giúp bạn tăng từ tính hay thậm chí khử từ một cách đơn giản và nhanh chóng.

//////////////////////