Bàn trượt hai chiều tịnh tiến kết hợp ê tô khoan bàn 3 tầng

1,350K VND

Bàn trượt hai chiều tịnh tiến kết hợp ê tô khoan bàn 3 tầng giúp bạn chuyển động tịnh tiến mẫu vật cần gia công theo cả chiều ngang và chiều dọc một cách chính xác. Đồng thời tầng thứ 3 là sự kết hợp của ê tô khoan bàn sử dụng để giữ cố định vật thể cần gia công.

 

//////////////////////