Đế định tâm mũi khoan tạo hạt chuỗi

85K VND

Đế định tâm mũi khoan tạo hạt chuỗi giúp bạn định vị phôi gỗ và mũi khoan tạo hạt để khoan tiện hạt tròn chuẩn xác và dễ dàng hơn, đế định vị có đủ các kích thước từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm..

//////////////////////