Bộ lọc rượu vang – Magic decanter – chất liệu Acrylic + Silicone – Thiết kế độc đáo thông minh

205K VND 180K VND

Bộ lọc rượu vang – Magic decanter – chất liệu Acrylic + Silicone – Thiết kế độc đáo thông minh được xây dựng trong lưới fllter, có thể làm cho rượu vang mảnh hơn, và đẩy nhanh quá trình rượu mùi wakening.

//////////////////////